تجلی آداب اجتماعی در قرآن کریم از تئوری تا عمل
40 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : گلستان قران ) نیمه اول مرداد 1383 - شماره 179 )(3 صفحه - از 5 تا 7)
تعداد شرکت کننده : 0