سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
ستاد انقلاب اسلامی 
همکاری 
 
 
----- 
همکاری 
سازمان برنامه و بودجه 
همکاری 
 
 
اجرایی 
همکاری 
وزارت بازرگانی 
همکاری 
 
 
اجرایی 
همکاری 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
عضو 
 
ادامه دارد 
علمی، اجرائی